www.123offerte.nl

Goede en voordelige stukadoor nodig? Vraag in één keer gratis offertes aan en vergelijk tarieven van erkende stukadoors bij u in de buurt

Goedkoopste stukadoor - Stucadoorsbedrijf - Stuken - Stucwerk

www.123offerte.nl

Stukadoor vergelijken Dinsdag 16 juli 2019

Disclaimer

123Offerte is een handelsmerk van de ZZPBond. Toegang tot en gebruik van de website 123Offerte en hieraan gekoppelde applicaties zijn onderworpen aan onderstaande voorwaarden. Indien u gebruik maakt van deze website en de hieraan gekoppelde applicaties betekent dit dat u deze voorwaarden volledig aanvaardt.

De informatie en diensten van de website 123Offerte, en de met haar gelieerde ondernemingen, worden met inachtneming van onderstaande voorwaarden verstrekt:

De informatie, teksten, namen, afbeeldingen, beelden, logo's en iconen betreffende of verband houdende met de website 123Offerte of met haar diensten worden weergegeven zonder verdere uitleg of bevestiging en zonder enigerlei garantie. De informatie die op de website 123Offerte aangeboden wordt dient een brede doelgroep. U draagt zelf de verantwoordelijkheid om te controleren of deze informatie voor uw specifieke doel geschikt is voordat u er gebruik van maakt.

123Offerte is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook, met inbegrip van directe en indirecte of gevolgschade, die voortvloeit uit of in verband gebracht wordt met de toegang tot en het gebruik van de website 123Offerte.

De informatie op de website 123Offerte kan onjuistheden of typefouten bevatten, welke na ontdekking ervan gecorrigeerd zullen worden naar goeddunken van 123Offerte. De informatie op de website 123Offerte wordt regelmatig bijgewerkt.

123Offerte behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder aankondiging vooraf wijzigingen en/of veranderingen aan te brengen in de informatie, de algemene voorwaarden, de namen, afbeeldingen, beelden, logo's en iconen of de producten en diensten, waarnaar op de website 123Offerte verwezen wordt. Aangezien het internet onafhankelijk in stand gehouden wordt op duizenden sites over de hele wereld, kan het voorkomen dat de informatie, teksten, namen, afbeeldingen, beelden, logo's en iconen waartoe deze site toegang verleent afkomstig zijn van buiten de grenzen van deze website. Daarom sluit 123Offerte alle verantwoordelijkheden of verplichtingen uit inzake deze gegevens die hetzij verkregen of verworven worden, hetzij toegankelijk zijn binnen, via of buiten deze site.

De handelsmerken, handelsnamen, afbeeldingen, beelden, logo's en iconen die de producten en diensten van 123Offerte herkenbaar maken, alsmede het ontwerp, de teksten en de grafische mogelijkheden van de website zijn het eigendom van 123Offerte. Tenzij uitdrukkelijk bepaald, zal niets van hetgeen hierin is vervat, worden uitgelegd als het verlenen van een licentie of recht uit hoofde van het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van 123Offerte.


ranking
1
23offerte scoort gemiddeld
een 8.7 uit 194 beoordelingen

i Disclaimer Privacy Voorwaarden Contact