www.123offerte.nl

Woningontruiming, ontruimen van een bedrijfspand? Snel en betrouwbaar een ontruiming op maat. In één dag u woning of bedrijfspand leegeruimd en bezemschoon opgeleverd!

Ontruiming - Opkoop inboedel - Schoonmaak - Vloerverwijdering - Verhuizen

www.123offerte.nl

Woningontruiming vergelijken Woensdag 21 november 2018

Voorwaarden

Voor de bij 123Offerte aangesloten bedrijven gelden de volgende voorwaarden:

De gegevens die via de website 123Offerte geleverd worden, mogen alleen aangewend worden voor intern gebruik binnen de onderneming.

Het is niet toegestaan de data te verhandelen, opnieuw aan te bieden of anderszins ter beschikking te stellen aan derden.

Bij misbruik van bovenstaande behoudt 123Offerte zich het recht voor om per direct de overeenkomst te ontbinden.

123Offerte aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die ontstaat door gebruik van gegevens die betrokken worden via 123Offerte

123Offerte behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.

Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen, welke mochten voortvloeien uit deze overeenkomst, zullen worden beslecht door de ter zake bevoegde rechter te Den Haag.

123Offerte
Boschstraat 65
5301 AC Zaltbommel
Tel. 085 4000 820 (lokaal tarief)

U kunt ons ook via email bereiken infozzpbond.nl


ranking
1
23offerte scoort gemiddeld
een 8.7 uit 194 beoordelingen

i Disclaimer Privacy Voorwaarden Contact